VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE A SENÁTU PČR V ROCE 2008
KRAJSKÉ VOLBY
KANDIDÁTI
Martin Tlustý
pedagog
Svaté Pole
Martin Tlustý
Martin TLUSTÝ
Motto: „Kdo má STÁT na straně občana, ne-li STÁT?“

PROČ KANDIDUJI:

Příliš často je to dnes paradoxně právě stát kdo občanům škodí, místo, aby jim pomáhal.

Jen 4 příklady z nekonečné řady:
a) Exekuce nářadí živnostníkovi za to, že státu omylem dlužil 20,-Kč, které narostly za léta o statisícové penále. Kde jinde by měl už být důvod pro odpuštění penále kvůli nemístné tvrdosti?
b) Propuštění vraha, který pak dál vraždí, soudcem, který poslechl psychologa, který "neudělal žádnou profesní chybu" (přestože použitá metodologie nemohla prokázat úmysly, takže dělal správný závěr, ale z nesprávného předpokladu). Pozůstalí tvrdí, že nebýt psychologa, jejich dítě by žilo, ale psychologa ani soudce nikdo netrestá.
c) U soudu má nejmenší slovo poškozený. Stát sice potrestá zloděje vězením, což samo o sobě nijak neprospěje okradenému. Ten nemůže říci ani "Chci, abyste se ho zeptali, kam mé věci prodal", protože ani neví, že byl pachatel zadržen a že už ho zase pustili. Stát má primárně zastupovat zájmy poškozeného, ne svoje.
d) Üstav soc. zabezpečení přijímá pravdu jen v určité datum, aby mohl tvrdit, že neví o zaměstnání občana a naúčtovat mu pojištění OSVČ. Astronomické penále neodpustí a důvod nesdělí. Přestože "nemusí" naúčtovat/sdělit neznamená "nesmí". Zástupci státu, který se staví do role nepřítele občana, to tak ale berou.

Smysl státu má být opačný – pomáhat a chránit občana na jakékoli své úrovni.
Dnes je snadnější angažovat se v politice proti tomu, co nám vadí.
Kdyby to dělalo víc slušných lidí, mohli by i něco slušného odhlasovat.
Proto chci přispět k vracení role STÁTU tam, kde má STÁT - vždy na straně svého občana.

Konkrétně v mém oboru -EKOLOGIE- bych chtěl přispět kauzám jako například:
- Revize metody devitalizace nádorů
- Skutečná prevence příčin civilizačních chorob, ve kterých jsme na nejhorších místech na světě, i za pomoci zpětné vazby z adresného mapování stavu zdraví. (Kdo má investovat do prevence -která pak ušetří mnohem víc na léčení- ne-li zdravotní pojišťovny?)
- Ozdravění krajiny (obsah organických látek v půdě, remízky po vrstevnicích, listnáče mezi jehličnany, atd.) a tím schopnosti jímat, podržet a využít vodu a snížit tak i škodlivost povodní.

STRUČNÝ ŽIVOTOPIS:
Podrobná a aktuální verze mého životopisu je vždy přístupná na adrese:
www.mjt.wz.cz/cvcz.htm

Martin Jiří Tlustý, *1949 v Praze (58 let)

Rodina: žena PaedDr. Kateřina Tlustá *1953, dcery Nikola *1973 a Marika *1974, vnuk Matěj *2007.

Vzdělání: stavební technik + ½ architektury a ½ ekonomiky na ČVUT

Hlavní specializace v praxi: ekolog (1985-1988 projekt Ekologie města pro pražského hlavního architekta, 1989-1991 oddělení odpadů a odbor ŽP pražského magistrátu, 1992-1995 primátorův poradce pro komisi zastupitelů pro odpady)

Kontakty: www.mjt.wz.cz/indexcz.htm, tlustymartin@volny.cz