VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE A SENÁTU PČR V ROCE 2008
KRAJSKÉ VOLBY
KANDIDÁTI
Pavel Schovánek
soukromý podnikatel, zastupitel města
Žebrák
Alexandra Merunkova
PAVEL SCHOVÁNEK
soukromý podnikatel, člen zastupitelstva města Žebrák

člen VV FAS AK ČR, prezident Klubu mistrů automobilového sportu


MOTTO:

"funkce v samosprávě by měla být službou a servisem pro občana"

NĚKOLIK SLOV:

zlobí mne, že naši zastupitelé na všech úrovních se shodnou pouze tehdy, když se jedná o výhody pro ně samé,

zlobí mne, že centralizací a přesunem orgánů do jiných měst se naprosto nebere zřetel na staré spoluobčany, na občany zaměstnané, na lidi bez vlastních automobilů, na lidi bez PC nebo možnosti jejich využití, naprosto se nezohledňuje síť, směry, četnost a cena veřejné dopravy,

zlobí mne to, co všechny: korupce, kamárádíčkování, rozdělování "trafik", členění občanů na "VIP" a ty ostatní, společenská "úroveň" a "kulturnost" politiků, arogance na úřadech, nekompetentnost při rozhodování, mizivá podpora podnikání, nerovnost před zákonem, zneužívání ochrany přírody a mnoho dalších věcí, které nám otravují běžný život !

Pavel Schovánek